קורס צלילה "הכרת הקסדה לאספקה מהשטח"

הצגה כללית: צלילה באספקה מהשטח בת זמננו מהווה המשך ישיר של צלילות האמודאי מהעבר.
טכניקת האספקה מהשטח נועדה לאפשר לצולל ביצוע עבודה תת-מימית תוך שהייה ארוכה במים, בתנאי ים מגוונים ובבטיחות גבוהה יחסית.
מאחר וראשו של הצולל נמצא יבש בתוך חלל הקסדה, כושר החשיבה והריכוז שלו עולים וכך גם יכולת התפקוד שלו במיוחד בצלילות בעומקים גדולים.
 

מטרות הקורס: בסיום הקורס ידע הצולל:
1. להרכיב להשתמש ולטפל בקסדת צלילה ובמערכת הנלוות.
2. יבין וידע לנהל מצבי חירום – מקרים ותגובות.
3. ידע לתכנן צלילה – כמות גז נדרשת וזמן צלילה.
5. תנאי הסמכה: מעבר מבחן הסמכה בציון מינימאלי של 80%.
5. בסיום הקורס יוסמך החניך כצולל באספקה מהשטח בתערובת גז - ניטרוקס.
תנאי קבלה:
* צולל בדרגת שני כוכבים של התאחדות מוכרת.
* צולל ANDI דרגה  CSU.
* צולל הצלה.
* תעודה עזרה ראשונה
* בעל לפחות 100 צלילות רשומות.
* גיל 21 ביום פתיחת הקורס .
* בעל בדיקה רפואית בתוקף.
* בעל ביטוח בתוקף.
צלילה מקצועית

תנאים להסמכה: מעבר הנושאים המעשיים, העיוניים ומבחן ידע בהצלחה.